Voor omwonenden

ENGIE wil graag dat ook de omgeving voordeel heeft van de duurzame ontwikkelingen op Nieuw Reijerwaard. Daarom kijken we naar mogelijkheden om samen met de omgeving de energievoorziening in heel Ridderkerk en omgeving verder te verduurzamen en hier de bewoners en bedrijven - ook financieel- van mee te laten profiteren. ENGIE voert momenteel overleg met Groene Stroom om burgerparticipatie op te zetten zodat inwoners mede-eigenaar kunnen worden van een windmolen en stroom van windmolens en andere duurzame initiatieven kunnen gebruiken.

Wilt u ook meedoen? Dan praat de Groene Stroom u graag bij over de mogelijkheden. De Groene Stroom is bereikbaar via het contactformulier op de website van de Groene Stroom http://degroenestroom.org/contact/